Challenge Day

Categories: Dating

Course Content

Bắt đầu

 • Lời mở đầu
  01:28
 • MODULE 1 | TƯ DUY TRƯỚC KHI HỌC
  01:28
 • MODULE 2 | ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC SỐNG SINH TỒN
  01:31
 • MODULE 3 | DUY TRÌ GIỐNG NÒI
  04:51
 • MODULE 4 | CỖ MÁY SINH HỌC
  01:02
 • MODULE 5 | KHẢ NĂNG SINH TỒN VÀ DUY TRÌ NÒI GIỐNG
  11:22
 • MODULE 6 | NÕI SỢ HÃI TỪ CHỐI VÀ BẮT CHUYỆN LÀM QUEN
  13:32
 • MODULE 7 | LÀM SAO NÉ TRÁNH VIỆC BỊ TỪ CHỐI
  04:03
 • MODULE 8 | MINDSET WINNER
  03:15
 • MODULE 9 | CÁC MẪU BẮT CHUYỆN LÀM QUEN
  38:04
 • MODULE 10 | HƯỚNG DẪN VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM THỰC TẾ
  12:15

Huấn luyện chuyên sâu