Death Date

Categories: Dating

Course Content

Bắt đầu tại đây

 • BÀI 1 | MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC TRƯỚC KHI HẸN HÒ
  04:26
 • BÀI 2 | HAI SAI LẦM CHỦ CHỐT TRƯỚC KHI HẸN HÒ
  02:07
 • BÀI 3 | HỎI ĐÁP CASE STUDY
  06:22
 • BÀI 4 | MÔ HÌNH HẸN HÒ ALS
  01:29
 • BÀI 5 | NHỮNG ĐỊA ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG BUỔI HẸN
  12:08
 • BÀI 6 | PHÂN TÍCH CASE STUDY HẸN HÒ
  11:10
 • BÀI 7 | PHÂN TÍCH CASE STUDY HẸN SÁNG
  13:41
 • BÀI 8 | BÀI TẬP VỀ NHÀ VÀ HỎI ĐÁP
  15:38

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

BONUS