King Story

Categories: Dating

Course Content

Nội Dung Khóa Học

 • LỜI CHÀO
  00:27
 • MỤC LỤC
  00:00
 • BÀI 1 | LỜI TỰA SAU MỤC LỤC
  00:00
 • BÀI 2 | KỸ NĂNG KỂ CHUYỆN SAI KHIẾN KING STORY
  14:39
 • BÀI 3 | CHỌN CÂU CHUYỆN
  00:00
 • BÀI 4 | LOẠI BỎ YẾU TỐ BẤT LỢI
  00:00
 • BÀI 5 | THÊM CÁC CÔNG TẮC CẢM XÚC
  00:00
 • BÀI 6 | KỸ THUẬT CAO CẤP KẾT HỢP
  00:00
 • BÀI 7 | MÔ TẢ CHI TIẾT VÀ KHÊU GỢI CẢM XÚC
  00:00
 • BÀI 8 | THÊM KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG TÀNG HÌNH VÀ LUYỆN TẬP LIÊN TỤC
  00:00
 • BÀI 9 | SÁT THỦ CHÓ
  00:00
 • BÀI 10 | TÌNH YÊU VÔ HÌNH
  00:00
 • HỎI ĐÁP
  00:00
 • CASE STUDY HỌC VIÊN THỰC TẾ
  06:36
 • Casestudy học viên kể chuyện với người lạ (Âm thanh tốt hơn)
  06:36
 • Draft Lesson
  00:00