Ultra Code

Categories: Dating

Course Content

Mục lục bài học

 • 50 mẫu câu tin nhắn khác biệt
  59:45
 • Case Study 1: Giao tiếp đường thẳng
  03:46
 • Case Study 2: Kỹ thuật nhập vai
  00:57
 • Case Study 3: Kỹ thuật đẩy kéo
  02:29
 • DOWNLOAD | 7 SAI LẦM CHẾT NGƯỜI KHI NHẮN TIN
  00:00
 • Case Study 4: Nâng cao giá trị
  01:15
 • Case Study 5: Nhắn tin mới quen
  06:45
 • Case Study 6: Nhắn tin để gái đồng ý lên giường
  38:57
 • DOWNLOAD | 5 KỸ THUẬT NHẮN TIN BẬC CAO
  00:00
 • Case Study 7: Hẹn Hotgirl 10 giây
  12:34
 • Case Study 8: Dạy Bảo Model Catwalk 1m7
  14:47
 • Case Study 9: NGƯỜI MẪU ÁO TẮM 1M76
  45:36
 • DOWNLOAD | 10 TIN NHẮN MẠNH
  00:00
 • Case Study 10: Nhắn tin làm quen bằng tâm lý
  23:52

50 Mẫu câu Riêng lẻ