Skip to content
96% off

KNOCK OUT FRIENDZONE

2.800.000

  KNOCK OUT FRIENDZONE

  2.800.000

  [Chỉ hôm nay: Dùng coupon: “KOF2TRIEU” tại trang đăng ký để tiết kiệm thêm 2 triệu đồng]

  Những gì bạn nhận được:

  – 30 Video bài học Knock Out Friendzone
  – 90 Bài tập thực chiến
  – Nhóm kín 22.000+ thành viên hỗ trợ
  – Alpha film Club
  – Tài khoản học online trọn đời
  – HLV đồng hành liên tục trong 30 ngày
  – 7 Sai lầm chết người khi nhắn tin
  – 10 Kỹ thuật nhắn tin bậc cao
  – 5 Kỹ thuật nhắn tin bậc cao

  – Tổng giá trị: $2773
  – Ưu đãi hôm nay: 2.800.000đ (giảm 96%)