Skip to content
96% off

PHÙ THỦY TÂM LÝ

3.000.000

  PHÙ THỦY TÂM LÝ

  3.000.000

  Những gì bạn nhận được:

  • 27 Video bài học phù thủy tâm lý (trị giá $997)
  • 3 Video coaching nâng cao (trị giá $597)
  • 90 Nhiệm vụ thực hành (trị giá $497)
  • 50 Mẫu câu cô ấy sẽ trả lời (trị giá $97)
  • 9 Video nhắn tin với hotgirls (trị giá $597)
  • 7 Sai lầm chết người khi nhắn tin (trị giá $47)
  • 10 Kỹ thuật nhắn tin bậc cao (trị giá $47)
  • 5 Kỹ thuật nhắn tin mới bậc cao (Trị giá $47)
  • Tổng giá trị: $2926
  • Ưu đãi hôm nay: 3.000.000đ (giảm 96%)